Informace o X. konferenci NPF

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35, Praha 1

01. – 03. června 2022


NÁZEV: X. konference Neuropsychiatrického fóra

DATUM: 01. – 03. června 2022 (středa až pátek)

MÍSTO KONÁNÍ: Praha, Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35, Praha 1 (mapa)

ORGANIZÁTOR: Neuropsychiatrické fórum z.s.

POŘADATEL: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

AKREDITACE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY: Akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK a účast lékařů bude ohodnocena kredity.

AKREDITACE ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY: Akce je pořádána v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. a účast psychologů bude ohodnocena kredity.

REGISTRAČNÍ POPLATKY:

aktivní účast: 1.250 Kč / pasivní účast: 2.500 Kč  

Člen NPF – 20% sleva z reg. poplatku / Pregraduální student – 50% sleva z reg. poplatku

Registrační poplatek zahrnuje: Odborný program, vstup na výstavu firem, učební materiály a občerstvení během přestávek odborného programu.

Vstup na benefiční společenský večer 03. 06. 2022 je pro účastníky bez poplatku. Společenský večer není financován z registračních poplatků a spozorských příjmů akce.

Platbu registračních poplatků proveďte ihned po on-line registraci bankovním převodem na účet:

ČSOB a. s., Anglická 20, Praha 2, číslo účtu: 176 573 822 / 0300

KS: 0308, VS: 062022 (do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno)

IBAN:  CZ12 0300 0000 0001 7657 3822, BIC:  CEKOCZPP

Pro platby kreditní kartou prosíme kontaktujte sekretariát NPF (Tel.: 224 262 110)

Přihlášení k účasti podléhá následujícím stornovacím podmínkám:

Stornování účasti před 01. 05. 2022 = 10% storno z registračního poplatku

Stornování účasti po 01. 05. 2022 = 50% storno z registračního poplatku

JEDNACÍ ŘEČ: čeština, slovenština, angličtina (přednášky nebudou tlumočeny do češtiny)

VĚDECKÝ VÝBOR: MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., MUDr. Vladimír Kmoch, MUDr. Alexander Nawka, Ph.D., MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., MUDr. Stefan Raev, MUDr. Michal Raszka, Ph.D., MUDr. Matěj Slovák

SEKRETARIÁT AKCE: Neuropsychiatrické fórum z.s., Sokolská 26, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 224 262 110, Fax: +420 224 261 703, Email: sekretariat@npforum.cz, Web: www.npforum.cz