Neuropsychiatrické fórum

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítejte na stránkách Neuropsychiatrického fóra z.s., společnosti, jejímž cílem je vytvořit prostor pro efektivní komunikaci a mezioborovou spolupráci na poli neurověd. Posláním Neuropsychiatrického fóra (NPF) je nejenom podpora vzdělávání a výzkumu, ale též zlepšení odborné péče o pacienty. NPF nabízí členství specialistům neurovědních disciplín – neurologům, neurochirurgům, psychiatrům, psychologům i vědcům v základním výzkumu – přihlásit se můžete zde. 

Dále pro Vás připravujeme další odborné a společenské akce, pro bližší informace sledujte náš web. V současné době tvoříme obsáhlý informační a komunitní neuropsychiatrický portál, který bude spuštěn v nejbližší době.

Těšíme se na spolupráci a setkání s Vámi