Poděkování partnerům

ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM PARTNERŮM ZA PODPORU V ROCE 2019:

Accord Healthcare s.r.o.

  

 

Egis Praha spol. s r.o.

 

 

Host – Vydavatelství, s.r.o.

 

 

Lundbeck Czech Republic s.r.o.

 

 

Medicton Group s.r.o.

 

  

Novartis s.r.o. 

 

 Servier s.r.o.

 

 

 

UCB s.r.o.

 

 

 Vipharm Slovakia s.r.o. – organizační složka CZ

 

 

 

ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM MEDIÁLNÍM PARTNERŮM:

 

Vydavatelství Ambit Media – časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

ambitmedia

 

Nakladatelský dům GRADA

grada

 

Vydavatelství Solen – časopis Neurologie pro praxi

solen

 

Vydavatelství Solen – časopis Psychiatrie pro praxi

solen_2

 

Vydavatelství Tigis – časopis Psychiatrie

tigis

 

Vydavatelství Mladá fronta – Zdravotnické noviny

zdravotnictvi_medicina

 

Vydavatelství Galén  – časopis Česká a slovenská psychiatrie

CSpsychiaterie